Valikko Sulje

Tietoa evästeistä

Käytämme tuottamissamme verkkopalveluissa ja verkkosivuilla (jäljempänä “Palvelu”) evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita asiakasystävällisen käyttökokemuksen toteuttamiseksi. Eväste on normaali osa internet-selainten toimintaa. Evästeitä käytetään mm. asetusten tallentamiseen ja verkkosivujen kiinnostavuuden mittaamiseen. Evästeet eivät mahdollista kävijän tunnistamista, ellei kävijä ole sitä erikseen mahdollistanut (esimerkiksi google saattaa tietää kävijän sivustovierailut tarkastikin, mikäli kävijä on kirjautuneena googlen palveluihin).

Tavoitteenamme on evästeiden ja evästeisiin perustuvien analytiikkaratkaisujen avulle tarjota parempi ja asiakasystävällisempi verkkosivujen käyttökokemus. Evästeet ovat joko istuntokohtaisia tai säilyvät selaimessa pidemmän ajan. Asiakas voi vaikuttaa evästeiden tallentumiseen muuttamalla selaimensa asetuksia tai poistaa tallennetut evästeet selaimen asetuksien kautta.

Käytämme evästeitä esimerkiksi verkkosivuilla käytetyn selaimen tunnistamiseen, asiakkaan tunnistamiseen sekä palvelun personointiin, jolloin voimme tarjota asiakkaalle kohdennettua sisältöä ja mainontaa. Evästeiden kautta saamme tietoa esimerkiksi Palvelun suosituimmista osista, miltä sivulta ja palvelimelta asiakkaat Palveluun tulevat ja minne poistuvat sekä istunnon kestoajan. Käytämme evästeitä myös Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä markkinoinnin tehokkuuden laskemisessa. Evästeiden käyttö on tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi ja sen käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

Evästekäytäntömme muuttuessa, päivitämme tässä annettuja tietoja.

Tietosuojaseloste

Ase- ja korjausliike Talvitie Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Ase- ja korjausliike Talvitie Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää yhtiön palvelita. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää palveluita silloin, kun palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Ase- ja korjausliike Talvitien asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ase- ja korjausliike Talvitie Oy (Y-tunnus: 0708836-7)
Järvenkyläntie 330, 21570 Sauvo

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: matti (ät) asetalvitie.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Emme tallenna kootusti tietoa yksittäisistä asiakkaistamme. Yksittäisen asiakkaan tietoja tallentuu mm. yhtiön sähköpostilaatikon Vastaanotetut viestit ja Lähetyt viestit kansioihin sekä yhtiön puhelimen Soitetut puhelut ja Vastaanotetut puhelut logeihin. Yhtiö käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia yhtiön liiketoiminnassa. Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • Sähköpostiin tai puhelimeen vastaaminen (yhteydenottolomake ei tallenna tietoja, vaan yksinkertaisesti lähettää ne eteenpäin sähköpostiosoitteeseemme matti (ät) asetalvitie.fi)
 • Tilausten käsittely, toimitus ja laskutus
 • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Myynti- ja markkinointi
 • Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
 • Verkkosivujen kävijöiden käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen palvelun tarjoaminen
 • Verkkosivujen kävijöiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
 • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
 • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen
 • Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen
 • Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen
 • Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti saamme asiakastietoja asiakkaalta itseltään, jotka asiakas antaa käyttäessään palvelujamme, kuten pyytämällä lisätietoja, ostaessa tuotteita liikkeestämme, antamalla kotisivujen yhteyenottolomakkeessa yhteystietoja tai asioidessaan muutoin kanssamme.

Voimme saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltamme kuten rahtiyhtiöiltä tai rahoitusyhtiöltä sekä muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä taikka viranomaisen pitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään yhtiön ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, yhtiön ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, palvelun käyttöön, yhtiön oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen tai viranomaisvaatimuksiin tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

 • Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Maksu- ja maksutapatiedot
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
 • Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
 • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
 • Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut
 • Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle?

Yhtiön yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Yhtiö käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Yhtiö voi luovuttaa yhteistyökumppanille verkkosivujen käyttötilastoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi. Käytämme Google Analytics palvelua sivuston vierailujen analysointiin.

Yhtiö käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Verkkosivujen kävijätietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, mikäli yhtiö on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Yhtiö säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Yhtiö huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Yhtiön palveluiden, verkkosivujen, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Yhtiö huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Yhtiö pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Henkilötietoihin käsittelevät yhtiön omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, mikäli niiden tallentaminen ei ole viranomaisten tai lain perusteella välttämätöntä. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että yhtiö on toiminut lain vastaisesti, asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida yhtiölle asiasta. Yhtiö on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio verkkosivuillamme, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.